Shin hanga

Early 20th-century Japan, during the Taishō and Shōwa periods, that revitalized traditional ukiyo-e art rooted in the Edo and Meiji periods (17th–19th century). It maintained the traditional ukiyo-e collaborative system (hanmoto system) where the artist, carver, printer, and publisher engaged in division of labor.

 

Shin Hanga 1

Bakufu Ohno
Daiko
Elizabeth Keith
Goyo Hashiguchi
Hasui Kawase
Hiyoshi Mamoru
Hiroshi Yoshida
Kiyokata Kaburagi
Keiichi Takasawa (Woodblock, Lithograph)
Koson (Shoson) Ohara
Kotondo Torii
Nanpu Katayama
Nisaburo Ito

 


Shin Hanga 2

Sentaro Iwata
Shintaro Yamashita
Shinsui Ito
Shiro Kasamatsu
Shodo Kawarazaki
Shundei Nakamura
Shunsen Natori
Takeji Asano
Tatsumi Shimura
Tekiho Imoto
Toraji Ishikawa
Toshi Yoshida
Yuichi Osuga