This site requires JavaScript.

Shin hanga

Early 20th-century Japan, during the Taishō and Shōwa periods, that revitalized traditional ukiyo-e art rooted in the Edo and Meiji periods (17th–19th century). It maintained the traditional ukiyo-e collaborative system (hanmoto system) where the artist, carver, printer, and publisher engaged in division of labor.

 

Shin Hanga 1

Bakufu Ohno
Daiko
Elizabeth Keith
Goyo Hashiguchi
Hasui Kawase
Hiyoshi Mamoru
Hiroshi Yoshida
Kiyokata Kaburagi
Keiichi Takasawa (Woodblock, Lithograph)
Koson (Shoson) Ohara
Kotondo Torii
Nanpu Katayama
Nisaburo Ito
Noel Nouet 


Shin Hanga 2

Sadanobu Hasegawa
Sentaro Iwata
Shintaro Okazaki
Shintaro Yamashita
Shinsui Ito
Shiro Kasamatsu
Shodo Kawarazaki
Shundei Nakamura
Shunsen Natori
Takeji Asano
Tatsumi Shimura
Tekiho Imoto
Toraji Ishikawa
Toshi Yoshida
Yuichi Osuga

1 2 3 5 Next »